FÓRUM MODERÁLÁSI IRÁNYELVEK

Az utóbbi időben egy kicsit elharapóztak a fórumon az indulatok, ezért a következő retorziókat kényszeríttettétek ki a moderátorból:

1. Ha bárki a másik felé uszító, cukkoló magatartást tanúsít...
2. Akár a másikat trágár jelzőkkel illeti...

...figyelmeztetés nélkül egy hétre letiltásra kerül!
Ez természetesen mindenkire vonatkozik!!!


Továbbá megszüntetésre került az új témanyitás, ezt a lehetőséget a közeljövőben az arra megérdemlő emberek kaphatják meg.

1. Jogsértő hozzászólások

A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével. Az alábbiakban összefoglaltuk, hogy milyen egyéb jogsértő cselekmények tartoznak ide:

Rágalmazás
Aki valakiről más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ.

Becsületsértés
Az előzőeken túl a sértett munkakörének ellátásával, közmegbizatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen jellegű cselekményt követ el.

Kegyeletsértés
Aki halottat vagy emlékét az előzőekben meghatározott módon meggyalázza.

Közösség elleni izgatás
Aki nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzet, valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen gyűlöletre uszít, vagy gyűlölet keltésére alkalmas egyéb cselekményt követ el.

Nemzeti jelkép megsértése
Aki nagy nyilvánosság előtt a Magyar Köztársaság himnuszát, zászlaját vagy címerét sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, vagy más ilyen cselekményt követ el.

Rémhírterjesztés
Aki nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas a köznyugalom megzavarására.

Közveszéllyel fenyegetés
Aki más előtt olyan a köznyugalom megzavarására alkalmas valótlan tényt állít, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése fenyeget.

Személyhez fűződő jogok sérelme
Szigorúan tilos bárki személyes adatának (pl. név, munkahely, lakhely, beosztás) engedély nélküli közzététele. A személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak, a védelem a jogi személyeket is megilleti. A személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen a magánszemélyek bármilyen hátrányos megkülönböztetése nemük, fajuk, nemzetiségük vagy felekezetük szerint, valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése.
 

2. Nick nevek

Egy felhasználó egy nick név alól csevegjen, kerülendő az egyszerre több név használata, változtatása.

3. Letiltások

Fenntartjuk a jogot, hogy a beszélgetés menetét zavaró tartalmi (a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív, vagy offtopic hozzá- és beszólások, képek) a működőképesség biztosítása érdekében eltávolítsuk a fórumokból. Ha a felhasználó figyelmeztetés után sem hajlandó ezeket a hozzászólásokat, képek feltöltését befejezni a fórumból a felhasználót kitiltjuk egy hétre. Egy hét után próbaidősként visszatérhet, de amennyiben magatartásán nem változtat, véglegesen töröljük adatbázisunkból.

4. Kitiltások

Az a fórum felhasználó, aki a fenti szabályokat megszegi, az ideiglenesen, illetve súlyosabb esetekben véglegesen kitiltható a knightrider.hu fórumáról.

A fórumba való belépés a fenti szabályok elfogadását jelenti.
Kellemes időtöltést kívánunk!

knightrider.hu
Budapest, 2006. április 12.

 
Knight Rider Online Hungary © 2004-2006.
A honlap megtekintéséhez Internet Explorer ill. 800x600-as képernyő felbontás ajánlott!
Knight Rider, K.I.T.T. and all related material is a copyright of Universal Studios Inc.